Perfil do contratante

Órgano de contratación: Consellería de Sanidade - Sergas
        

 • Lugar de presentación das ofertas
  Dirección de Recursos Económicos
  Edificio Administrativo San Lázaro, s/n
  15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Galicia - España
  Tel.: 881 542 761
  Fax: 881 542 762

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da Consellería e do Sergas segundo a fase do procedemento na que se atopen: