Entidades adscritas

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS)

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS)

 • Antonio Fernández-Campa García-Bernardo
  Xerente
 • Avenida Fernando de Casas Novoa – edificio CNL 
  Portal A-B -1ª planta
  15707 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 555 103 -981 554 637
 • Fax: 981 563 012 – 981 554 824
 • Correo-e: acis@sergas.es

Fundación Galega de Medicina Xenómica

 • Ángel Carracedo Álvarez
  Director
 • Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
  Edificio de consultas - planta -2 (menos dous)
  15706 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 951 490 - Fax: 981 951 473

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

 • Manuel Sánchez Salorio
  Director executivo
 • Rúa Ramón Baltar s/n - Hospital de Conxo
  15706 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 534 105 - Fax: 981 951 670

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

 • Adriana Regueira Pan
  Directora
 • Centro Integrado de Atención ás Emerxencias
  Rúa da Cultura, s/n
  36680 A Estrada
 • Tel.: 881 546 716/17 - Fax: 881 546 645
 • Correo-e: secretaria.061@sergas.es

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

 • Rocío Mosquera Álvarez
  Xerente
 • Edificio Administrativo Sergas, 3ª planta
  San Lázaro s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 577 650 - 986 811 189  
 • Fax: 981 577 843
 • Correo-e: gerencia.galaria@sergas.es